Ontdekken van Webcollegefragmenten voor Onderwijs

Het project “Ontdekken van Webcollegefragmenten voor Onderwijs” heeft als eerste doel een zoekmachine voor webcollegefragmenten te implementeren.

Met deze zoekmachine kunnen docenten korte fragmenten van webcolleges in een repository vinden en deze tot leerobjecten maken welke in het college ingezet kunnen worden en zowel vooraf als achteraf door de student (of docent) hergebruikt kunnen worden. De leerobjecten, het tweede doel, voldoen aan een internationale standaard IEEE LOM (Learning Object Metadata). De webcollegefragmenten kunnen door de docent van vragen, opdrachten, uitleg of verdere informatie (beschrijving, plaatjes, links) voorzien worden.

Het derde doel van het project is de ervaringen met de geïmplementeerde zoekmachine voor webcollegefragmenten via een gebruikersstudie te testen en samen te vatten. Het resultaat hiervan is een lijst van best practices voor het ontdekken van webcollegefragmenten. Deze lijst beschrijft hoe docenten zoeken en wat de specificaties van een zoekmachine moeten zijn zodat docenten optimaal webcollegefragementen in een repository kunnen ontdekken.

Webcollegefragmenten kunnen door docenten gebruikt worden met het doel “… studenten [te] helpen bij het begrijpen en het toepassen van de informatie.” De focus van dit doel ligt op de toepassing van webcollegefragmenten, maar de digitale ondersteuning voor docenten bij het ontdekken van geschikte webcollegefragmenten ontbreekt. Momenteel is het slechts mogelijk complete colleges te vinden in een webcollegerepository, terwijl de docent juist behoefte heeft aan enkele fragmenten aan de hand waarvan hij een basisbegrip op een alternatieve manier aan studenten kan uitleggen.